Okruh Vernéřov – Elster – Horní Paseky – Vernéřovské doly

Okružní trasa měří 6,5 km. Provede Vás po zaniklém Vernéřovsku s místním revitalizovaným hřbitovem. Trasa dále nabízí zajímavé pohledy do minulosti, kdy se s ní setkáte tváří v tvář v podobě poměrně zachovalých základů hospod a mlýnů. Vede okolo nově zrekonstruované Vily Marty, kde bývaly zotavovací lázně. Cestou můžete odbočit na pramen Elster, pramen Bílého Halštrova, našeho nejvýznamnějšího potůčku. Téměř na jejím konci si můžete prohlédnout zachovalý důlní odval, který byl nedávno sanován. Je to jeden z nejhezčích výletů, který si u nás můžete vybrat. Více o zaniklých hospodách a mlýnech najdete na stránkách Thonbrunn.