O nás –
Zažít Smrčiny, zažít geopark

„Jedině příroda ví, co chce… nikdy nežertuje & nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk.“

Johann Wolfgang Goethe

Příběh

Geopark Smrčiny tvoří tým mladých lidí, kteří se rozhodli žít ve své domovině na Ašsku a nikoli v některé z českých metropolí. Definitivně jsme řekli ne každodennímu pracovnímu shonu, přecpanému metru, davům spěchajících lidí. Pro ten zdejší klid, čistou přírodu, možnost vyjít každý den tisíci směry do volné přírody, pro kořeny naší rodiny, pro kdesi hluboko zakódovanou touhu „dobýt“ svůj kus země a udělat jej mnohem přívětivější. Doufáme, že postupný návrat mladých lidí do ašského regionu inspiruje další a další ašské rodáky, aby zde budovali, vychovávali své děti a tím přispěli k jeho rozvoji.

Co je geopark?

Projekty geoparků jsou jedinečným počinem komplexního rozvoje území, na kterých působí. Základ slova „geo“ samozřejmě vychází ze země a je tou pravou platformou pro vše, co ze země pochází – od prastarých kamenů, přes kdysi dávno vzniklou lidskou buňku, která v podobě člověka zemi obhospodařuje, až po její další obyvatele – živé tvory, rostliny, stromy… Na tomto základním kameni lze stavět, tento základ lze rozvíjet a posunout tak dál jednu lidskou epochu na malém kousku země, v geoparku Smrčiny.

Nezisková organizace Smrčiny

Naše organizace vznikla v roce 2016 za účelem vytváření pozitivního obrazu Ašska, potažmo pahorkatiny Smrčiny, mezi širokou veřejností tuzemskou i zahraniční. Projekty geoparků vznikly po celé České republice a přinesly svým územím větší prosperitu a možnost propagace tamního přírodního dědictví. Myšlenka geoparku je komplexní – zabývá se nejen geologickým bohatstvím, ale celkovou kultivací přírodního dědictví a spojování lidí na území, které geoparku náleží. Neomezuje vstupování lidí do přírody, ale zároveň ji chrání i propaguje.

Cílem geoparku Smrčiny je vytvářet smysluplné a ekonomické projekty, které rozvinou turistický potenciál a cestovní ruch, plní funkce vzdělávací zejména ve spolupráci se školami, zapojuje místní obyvatele a zvyšuje povědomí o regionu a v neposlední řadě podporuje místní zemědělské podnikatele a podnikatele v oboru gastro.

Zakládací listina geoparku

Přírodní park Smrčiny

Přírodní park Smrčiny tvoří převážně zalesněný terén. Nejvyšším vrcholem je vrch Háj vysoký 758 m.n.m., na jehož vrcholku můžete navštívit 34 metrů vysokou rozhlednu Háj, dostupnou rovněž po modře značené turistické trase. V bezprostřední blízkosti se nachází lyžařské středisko a sportovní areál s in-line dráhou, která v zimě slouží jako běžecká trať.

Nacházejí se zde četná rašeliniště, jako například v rezervaci Ztracený rybník. V severní části parku u přírodní památky Lužní potok a rezervace Bystřina byla vyhlášena chráněná území perlorodky říční. Ze zvlášť chráněných rostlin se zde vyskytuje například leknín bělostný, hvozdík lesní nebo vstavač kukačka. Z obojživelníků je to potom čolek velký, horský a obecný, blatnice skvrnitá nebo skokan krátkonohý.

Geopark Smrčiny - krajina
Kameny

Lidé, kteří geopark tvoří

Jsme parta mladých lidí a narodili jsme se v Aši. Postupně jsme vystudovali a prožili své životní epizody ve větších českých městech, ale všichni se sem rádi vracíme a chceme pro náš region udělat něco smysluplného. Máme zde své rodiny a nebo zde své rodiny zakládáme. Chceme, aby se sem jednou i naše děti chtěli vrátit a našli zde krásnou přírodu, čisté životní prostředí, odpovídající vzdělání a práci, ale i volnočasové a kulturní vyžití.

Mikoregion Ašsko

Ašsko si prošlo poměrně dramatickou historií – přes období prosperity k úpadku až po dnešní snahy navrátit mu ztracený lesk. Dnešní bohatství regionu je především přírodního charakteru a stojí za to jej kultivovat ve všech oblastech.

Ašsko bylo osidlováno od 12. století německými kolonisty, a to na území Újezdu, Studánky a Podhradí. Ašsko bylo v té době součástí Chebska a celé toto území přešlo do vlastnictví říšského rodu Štaufů, přičemž své sídlo na Ašsku založil rod z Neubergu. Od 14. století působil na Ašsku rod Zedwitzů. Tento rod získal také Doubravu, Horní a Dolní Krásnou a jiné menší obce. Díky tovární výrobě se Aš hojně rozvíjela a i její území se postupně rozšiřovalo.

Důležitým milníkem v historii Ašska je obsazení československého pohraničí dne 1. října 1938. Okupace byla ukončena 20. dubna 1945 a většina původního obyvatelstva byla vysídlena. Ašsko patřilo mezi území osvobozené Američany, zpočátku se odsun německého obyvatelstva řídil jejich nařízeními. Organizace odsunu se později ujaly Místní správní komise a Okresní správní komise ustavené v roce 1945. V Aši existovalo několik táborů, které shromažďovaly Němce k odsunu (některý bylo umožněno odejít dobrovolně, jiní byli k ochodu donuceni). Ašsko se posléze doosidlovalo Čechy a Slováky z vnitrozemí, kteří si podávali přihlášky o příděl půdy zkonfiskované Němcům. Další úpadek regionu prohloubilo rozhodnutí komunistického režimu uzavřít ašský výběžek jako hraniční pásmo.

Je zřejmě, že osud Ašska je velmi úzce spjat s Německem. Dnes může být pro nás pohnutá historie poučením a příležitostí, jak realizovat smysluplné projekty s našimi zahraničními partnery.

Podporují nás

Bez pomoci našich partnerů a sponzorů by to nešlo. Děkujeme za Vaši podporu!